Середа
19.01.2022
05:32
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Відділ освіти Іршавської райдержадміністрації
Головна Реєстрація Вхід
МЕТОДИЧНА РОБОТА »
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 256

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

УКРАЇНА

Відділ освіти

Іршавської райдержадміністрації

 

Н А К А З

 

01.09.2015 Іршава №488

 

Про затвердження Положення
про районний методичний
кабінет відділу освіти Іршавської РДА

Відповідно до статей 12, 14, 19 Закону України "Про освіту", статей 41, 42 Закону України "Про загальну середню освіту", статей 25, 26 Закону України "Про дошкільну освіту", Закону України «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 р. № 1119 «Про затвердження Положення про районний ( міський) методичний кабінет ( центр)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р. за № 1239/15930 та з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про районний методичний центр відділу освіти Іршавської районної державної адміністрації ( додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про районний методичний кабінет, відділу освіти Іршавської районної державної адміністрації затверджене начальником відділу освіти від 13.09.2010 р., схвалене на колегії відділу освіти і науки від 27.08.2015 року, протокол №3.

3. Відповідальність за виконанням цього наказу покласти на завідувача і методистів районного методичного кабінету відділу освіти Іршавської РДА.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник Є.М.Яцканич

Із наказом ознайомлені:

М.Ю.Гудь

С.Ю.Попович

О.С.Галас

Н.М.Василинець

Л.І.Сокач

Г.І.Остолош

Т.Т.Матіко

І.Й.Цільо

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
начальник відділу освіти

Іршавської райдержадміністрації

__________Є.М.Яцканич

 

Схвалено на колегії

відділу освіти

Протокол №3

від 27.08.2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про районний методичний кабінет відділу освіти Іршавської районної державної адміністрації

I. Загальні положення

1.) Районний методичний кабінет відділу освіти Іршавської районної державної адміністрації ( скорочена назва РМК ) є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного разу на п'ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" (міжкурсовий період).

2.) Районний методичний кабінет відділу освіти Іршавської РДА, який має навчально-матеріальну і технологічну базу, оснащену мультимедійними засобами, локальну мережу, доступ до мережі Інтернет, а також належне кадрове забезпечення.

3.) Засновником районного методичного кабінету є відділ освіти Іршавської районної державної адміністрації.

4.) У своїй діяльності методичний кабінет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування", указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

5.) Районний методичний кабінет відділу освіти Іршавської РДА підпорядковується засновнику з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти - відповідному інституту післядипломної педагогічної освіти.

6.) Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація методичного кабінету здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.

 

II. Мета, основні принципи та функції діяльності районного методичного кабінету відділу освіти Іршавської РДА.

1). Метою діяльності районного методичного кабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

2). Організація діяльності методичного кабінету відділу освіти Іршавської РДА ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема:

- демократизму і гуманізму;

- рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

- безперервності фахового вдосконалення;

- науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

- незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

3). Функції районного методичного кабінету відділу освіти Іршавської РДА:

а). Цільові:

- прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

- компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

- інформаційно-коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

б). Організаційні:

- трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

- діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

- моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

- інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

- організаційно-координувальна - координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста), навчальних закладів;

- соціальна - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

III. Основні напрями і завдання діяльності районного методичного кабінету відділу освіти Іршавської РДА

 

1). Діяльність районного методичного кабінету здійснюється за такими основними напрямами:

- методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

- трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району (міста);

 • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

2). Основними завданнями діяльності районного методичного кабінету відділу освіти є:

1). створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

2). координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, методичних об'єднань при навчальних закладах;

3). моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

4). вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

5). організація і методичне забезпечення роботи з резервом працівників навчальних установ і керівних кадрів закладів освіти району;

6). впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

7). проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

8). взаємодія з районними науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

9). організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

10). вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

11). формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

12). проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

13). висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі (місті).

3). Методичний кабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

4). Колегіальним органом керівництва районним методичним кабінетом є науково-методична рада.

IV. Кадрове забезпечення районного методичного кабінету відділу освіти

1). Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в штаті методичного кабінету можуть бути такі посади методистів у межах фонду заробітної плати):

з початкової освіти;

з навчальних дисциплін, у тому числі:

з мов і літератур (української мови та літератури; іноземних мов; зарубіжної літератури; російської та інших мов національних меншин);

з суспільствознавства (історії, правознавства);

з математики;

з природознавства (фізики; біології та хімії, географії й економіки);

з технологій (трудового навчання і креслення; основ інформатики);

із здоров'я і фізичної культури (основ здоров'я, фізичної культури, курсу "Захист Вітчизни").

У районному методичному кабінеті відділу освіти Іршавської РДА методисти можуть працювати за основним місцем роботи та сумісництвом.

2). Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників районного методичного кабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

 

3). Районний методичний кабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу освіти за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

5).1. Завідувач:

здійснює загальне керівництво діяльністю районного методичного кабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;

представляє інтереси методичного кабінету у відносинах з відділом освіти, відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;

розпоряджається майном і коштами методичного центру;

виконує кошторис, вичитує договори;

подає матеріали заохочення працівників і накладання на них дисциплінарних стягнень;

звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методичного кабінету.

5).2 Завідувач є членом колегії відділу освіти Іршавської РДА.

6). Працівникам районного методичного кабінету встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 1298, відповідно до чинного законодавства.

V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення районного методичного кабінету

Фінансування районного методичного центру здійснюється відділом освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Склад та функціональні обов'язки районного методичного кабінету

 

відділу освіти Іршавської РДА

 
 

 

 

 

№ з/ п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Предмети, за викладання

яких відповідає

Функціональні обов'язки

1.

Гудь Мар`яна Юріївна

Завідувач

районного методичного кабінету кабінету

Початкове навчання, ГПД, християнська етика.

Семінари-практикуми,

олімпіади з базових дисциплін, Конкурс «Учитель року», атестація педагогічних кадрів

2.

Попович Світлана Юріївна

Методист РМК

Природознавство, біологія, хімія, основи здоров`я,

екологія

Екологічна робота, географія, економіка

3.

Остолош Ганна Іванівна

Методист РМК

Бібліотечні фонди, фізична культура, «Захист Вітчизни», українська мова і література

Видача підручників

 

4.

Матіко Тетяна Тарасівна

Методист РМК

Практичні психологи ДНЗ та ЗНЗ

курсова перепідготовка педагогічних працівників,

трудове навчання, предмети художньо-естетичного циклу

 

5.

Попович Діана Михайлівна

Секретар-

друкарка

 

 

6.

Гозда Наталія Василівна

Методист РМК

Математика, фізика, інформатика,

астрономія, інформаційні технології

ДІСО,ЄДЕБО, УЦОЯЗО, ЗНО, комп’ютерні технології

 

Традиційні форми організації методичної роботи

 • Школа молодого вчителя
 • Методичні об’єднання з фахових навчальних дисциплін
 • Постійно діючі семінари керівників, заступників керівників
 • Школа вдосконалення педагогічної майстерності
 • Творчі групи вчителів-предметників
 • Школа молодого та малодосвідченого педагога
 • Школа педагогічної майстерності
 • Творчі групи
 • Консультації

Нетрадиційні форми організації методичної роботи

 • Предметні олімпіади
 • Ярмарок педагогічних  ідей
 • Тижні педагогічної майстерності
 • Методичні декади та методичні виставки
 • Ділова гра
 • Панорами методичних новинок
 • Учнівські науково-практичні конференції, МАН
 

 

 

 

 

 
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

...

...

...

Пошук

Календар
«  Січень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архів записів